خدایا یاریــم کن اگــر روزی ، جایــی ، چیــزی را شکســتم دل نباشـــد .......

ﺑﺎﻧـــﻮ..
ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﮔﺮ ﭼــﺎﺩﺭﯼ ﺑﻪ ﺳـﺮتـــــــ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺎﺣـﺸـﻪ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ..
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﻗﻠــﺒـتــ ـــ ــ  ﭼﺎﺩر ﮐﺸﯿﺪﯼ..!!!
تو ڪـﮧ رفتـــــے בلـــــ ــم برآیتـــــ تنگـــــ شــــב ... آنقــב ر تنگــــ ڪـﮧ حآلآ ڪـﮧ برگشتـــے ...בیگـــــر בر בلــــــ ــم جآ نمیشـــوے..

+ تاريخ یکشنبه هفدهم شهریور 1392ساعت 19:33 نويسنده Mahsa |

اפــتیــاطــ ...

בر ایـטּ شهـرِ لاڪــرבار..

تمام ڪوچه باغ هاے عاشقـــے..

به اتوباכּ هاے تنــهایـــے وصل مـے شونـב!!!

+ تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392ساعت 16:55 نويسنده Mahsa |

وقتی فهمیــدی قرار نیست با هر زن یا دختری

 که دوست شدی،به رختـــخـــواب بری!!

هر وقت یاد گرفتی بدون توقـــع دوستی کنی..

هر وقت فهمیدی هر کسی که

 دوستت شد دوس دخترت نیـستـــــــــ

و برای جواب سلامش باید به

 یه علیــک محترمانه فکر کنی

نه به پیدا کردن یه مكـان خالی..

اونوقت میتونی روی همراهی و همدلی

 یه جنس مخالفت حســاب کنی !!!

+ تاريخ سه شنبه هفتم خرداد 1392ساعت 14:33 نويسنده Mahsa |

بعضی بغـــض هـا


شکستنی نیستند..

فرو خــوردنــی هم نیستند...!

برای بُریـــدن نفســــــــ می آیند...

نمی رونــد...پیــاده شــــــو !!

ایستگاه آخر استــــــــ

پیاده شــــو

می خواهم همین وسط جاده

باقی راه را با همسفری از جنس خودت طی کنی

بی رویـــا

من نه نفس دارم برای ادامه

نه بنزین

نه پا

پیاده شــــــو...


انسان های ســـاده را احمـــق فرض نکنید ؛
باور کنید آنها خودشان نخواستند که هفتــــــ خطـــــ” باشند …نامم را پــــدرم انتخاب کرد

نام خانوادگي ام را يکي از اجـدادم

ديگر بســــــ است! راهــــــم را خودم انتخاب خواهم کرد

+ تاريخ پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392ساعت 23:30 نويسنده Mahsa |

كـــــاشـــــــ هـر روز خدا جمعـه بود...

تا دلتنگيـــهامـونـو مي انداختم گـردن غــروبـش.....!!

+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391ساعت 14:57 نويسنده Mahsa |

به هر آدمی پــیـــــــــــله نکن!
تَــوَهــــمِ پروانـه شدن می گیرند،
بعضی از کـــــــــرم های خــــــاکــــــی...!!!پرنده ای که رفت بگذار برود ، هوای ســــرد بهــــــانــــه است !

هوای دیگـــری در ســـر دارد ..
به نسل های بعد بگویید ...

که نسل ما نه ســــر پیاز بود نه تـــــه پیاز ...

نسل ما خـــــــود پیاز بود ...

که هر که ما رو دید گـریـه کرد
!!!بعضیــا رو بــایــد یهــو از زنــدگیــت حــذفــــــ کنــی ...
مثــل کنــدن چســب زخــــم ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) از رو پــوســت ...
کــه یهــو میکنیــش و خــــلاصـــــــــــ میشــى ...!!!

+ تاريخ یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 13:12 نويسنده Mahsa |


اگر ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗـــﻤﺎمــــــــ ﺷﺪ!!

ﭘــﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﯾــﮕﺮﻧﮕـﯿــــﺮ...

ﻫﯿﭻ ﺷﻮﮎ ﻣﺼــﻨﻮﻋــﯽ، ﺁﺩﻣـــــﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﺑـــﻄـﻪ ﻫﺎﯼ ﻣــــــﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ..


عده ای را خـــــــــــر می کنند تا کاری رو انجام دهند و

عده ای رو شـــــیر .... !!

مواظب باشید "حــــــــــیوان صفت" نشوید .... !!

بازنده ، بازنده است ...

چه درنده..

چه چرنده...

+ تاريخ جمعه بیست و نهم دی 1391ساعت 17:3 نويسنده Mahsa |

یکی نیست به بعضیا بگه انقدر به اون تیپ و قیافت نــنــاز ؛

ما به اون آدامســــــ 50 تومنی هم میگیم شیـــــــــک...!!!از پیــرمـرد و پیــرزنـــی پرسیدند..

شما چطور 60 سال با هم زندگی گردید..
گفتند ما مربوط به نســــلی هستیم که

وقتی چیزی خـــراب میشد تعمیـــرشــــــ میکردیم نه تعـــویضشـــــ. !!!!


+ تاريخ یکشنبه دهم دی 1391ساعت 15:46 نويسنده Mahsa |

هـرکـی دستت رو گرفتــــ... لزوماً دوستتـــ نیست!!

شاید تو حرکت بعـدی،

پــاشـــو گذاشـت رو شـونتـــ و رفت بـالا ... !!!
ز روي کيـنـــه نيــست ....

اگــر خنجــر بــه سينــه ات مي زننــد !

ايـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو
.....

دلــــــــــ مـــي برند ... !!!

 
خـدایـــــــــــا

میشه بگی 

این درس عـبرتــتــــــــ چند واحده؟؟
لامصب تموم نمیشه..!!!

+ تاريخ شنبه یازدهم آذر 1391ساعت 11:24 نويسنده Mahsa |قصــــه خـــوابیدن وجـــدانـــــــ ها...
رویِ خـــوابیدن اصحـاب کهــف را سفیــــد کرده استـــــــــــــ !!!


گربـــه ها...
 این بار شما در دیــگـــــ ها را ببندید..
 این مردم دیگر حیــــا را به نــاکــجــا آبــاد برده اند...
 

ایــن روزها

با میــــکــاپـــــــ

کوســه ها، پـــری دریــایــی می شوند . . .

آهای تو که پشت پنجره قلبم آواز می خوانی،

دنـــــــــدانــــــ هایت را نشـان بــده . . .

+ تاريخ پنجشنبه هجدهم آبان 1391ساعت 11:1 نويسنده Mahsa |

هـــر کـــسی ...

به سهم خــود ...

از
دنیا چــــــــــــیزی بــرمی دارد ... !!!

مـن از دنــــ ــــیا ...

دســــ ـــــت بــــ ـــر داشــته ام ... !!! 

 
مـــرغ عشــــــق
فخـــر فروشی مکنــــــــــ ...
معــشـوق تو نیز به لطـف قــفســـــــــ است که وفـــــــادار مانده ... !

+ تاريخ دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت 19:55 نويسنده Mahsa |

عـشــــق مـثل کشـيدن دو سـر يک کشـــــ ميـمـونـه
که دو نـفـر دارن ميکـشـنش، اگه يکـي‌ ولـــش کـنـه
دردشـــــــ واسـه کـسـي‌ ميـمـونــه کــه هـنـوز اونــو سـفـــتــــ نـگـه داشتـه.....!


مـيگـويــنـد :
بــه زنــــــــــــ نبــايــد بــال و پــر داد ؛
مــيـپـرد !
امــا ....
زنــان فـقـط پـــرواز هــاي عاشـقـانــه را دوســت دارنــد ،
بــي دلــيل نمـيپـرنــد ... !!


درختـــان به منــــــــ آموختـند که پــایـبنــدی هـر کس به انــدازه ریشـــــه های اوست...


به هر درختـی نمی تـوان تـــــــــکیـــــــــــه کـرد !!!


وقتــی پـآیـتـــــــــــ خـــوآب مـی رود...

نمی تــوانی درست راهـــــ بـروی لنــگ می زنـی!!

وقـتی عقــــلت خوآب می رود نمی توانی درســـت فـکـر کنی

عاشــــقــــــــ می شوی . . .

+ تاريخ شنبه یکم مهر 1391ساعت 12:54 نويسنده Mahsa |

هـمیــشـــه بـه آدمـــــــها به انــدازه ای محـبــــت کــن !!

که بعـــدش مجبـــور نشی بهشون ثــابـت کنی خَـــــــــــــ ــــــــر نیسـتی..


تقصیر خودمونه....

بعضی ها عــددیـــ نبودند

 ما آنهـا را به تـوانــــــ رساندیم...!

 


 

کـــــــــــــاش
دو پــا داشتــَم ...
دو پاے دیگــر !
یک پــا براے گُذاشتـــن روے
" خیلے چیزهــا
" ,
و دیگرے
براے فــــــــرار از همــه چے ...

+ تاريخ جمعه دهم شهریور 1391ساعت 19:38 نويسنده Mahsa |

آرام بخوابـــــــ...!

گوسفندان را چــوپــانشــانــــــ دارد می درد، به نام تــو...!

آرام بخوابــــــ....!

((گـــرگــــــ برای خودش شـــــرافتــی دارد))

حالا که انســــان دردنده شده است....!


دلــــگیرم از مـرغـــــ هایی که دانــــه خوردنشان پیش ما بود...

و حالا برای دیگران تـخــ ـــم می گذارند..

ولی می دانم روزیـــــــ ...

بـوی کبــ ــابـــــــ شــدنشـــان به مشامم می رسد ...!


فقیر به دنبال شادیـــــــ ثروتمند، و ثروتمند به دنبال ارامشــــــــ زندگی فقیر است!

کودک به دنبال ازادیـــــــ بزرگتر، و بزرگتر به دنبال سادگیـــــــ کودک است!

پیر به دنبال قدرتـــــــ جوان، وجوان در پی تجـــــربـــــه ی سالمند است!

انان که رفته اند در ارزوی بازگشتـــــــ ، و انان که مانده اند در رویای رفتنـــــــ!

خداوندا، کدامین پـــل در کجای دنیا شکســـــته!

که هیچکس به مقصــــــــــــــــد خود نمیرسد!!!!!

+ تاريخ چهارشنبه هجدهم مرداد 1391ساعت 15:8 نويسنده Mahsa |

یک ساعتــــ ــــ که افتاب بتابد

خاطره ی همه ی

ان شبـــ ــــــ ها بارانی

....از یـاد میرود

این است حکایت ادم ها:

فراموشیـــــــــ ـــــــــــ


به احساساتت بیاموز نفســــــ نکشد، هوای دلـها الوده است

ایـنــجــا….

فاصله یک عشـــــــق تا عشــــــق بدی، یک نخ سیـــــــــگار است!! 


ايـــــن روزها كســي از ثــابتشــــــــ استفاده نميكند!

هـــــمه اعتباريــــــــ ميخواهند و
قـــــابل تعويضــــــ

همــــــــــراه را عرض ميكنــم.....!!

+ تاريخ یکشنبه یکم مرداد 1391ساعت 16:37 نويسنده Mahsa |

یــه وقتایی هستــــ باید لــــم بدی یه گوشه...

جریـــان زندگیت و مرور کنیــــــ ...

بعدش بگی به سلامتی خــــــــــــــــودم

کـه این همه تحــمل داشتم....

 


 

بیــزارَمــ اَز افـــراבے کــه صــבایِ عـــَر عــَر خـــود را نمــیشــنــونــَב

בر حــآلیــکـهـــ گــوشــهــآی تـــو را בراز میــبیــنــَنــב ...

 


 صبـــــر کردنــــ گاهــــی معجزه می‌کنـــد ..
تنهایی‌هایتــــان را پیــشــــ ‌فروشــــ نکنیـــــد!!

فصــل‌اش که برســد، به قیمت میخرنـــد..

این هم خودش سرمایه‌ایستـــ …… !!!!!

+ تاريخ یکشنبه هجدهم تیر 1391ساعت 18:20 نويسنده Mahsa |

قطــــــــــار !! راهت را بگیــر و بـــرو ...


نه کــــــوه تـوان ریزشــــــ
دارد !


نه ریـــزعلـــی
پیراهـنــــــ اضافــه !


هـیـچ چیـز مثل ســابق نیــستــــ . . .

+ تاريخ پنجشنبه هشتم تیر 1391ساعت 13:17 نويسنده Mahsa |

احـْـســـــاسْ را فَـلَـکـْ  نـَـکُـنـیـم .

ایـن طِـفـل  ِ مَعـصـوـم ،

 چه می دآند  مَـنْـطِـقْ چـیـسـتــــ !


کــدام آدم و حـوا؟؟

مــــا حاصل یک جهش در ژن آفـــتـــابـــــ پــــرستیــتم...

 که اینگونه به سرعت رنـــــگ عوض می کنیم!


 

مـهـربــــــــانـي تـا کــي؟

بـگـذار "سـخـت باشــم و ســـرد " . . .

بـــاران کـه بـــاريــد . . .

چـتـــر بـگـيـرم و چـکـمــــه !!

خـورشـيـد کـه تـابـيــد . . .

پـنـجـــره ببـندم و تـاريـــک !!!

اشــــک کـه آمـــــد . . .

دسـتـمــــالـي بـــردارم و خـــشـک

دلــــــــــــ کـه رفــت . . .

نـيـشخـنـدي بـزنـــم و سـوت . . . .

+ تاريخ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391ساعت 16:31 نويسنده Mahsa |

انـــقدر به ســـاختن حوضـــــ های نقاشی مشغولیم

کهـــ غافل ماندیم...

اشی مشی از شهرمان کوچــــــ کرد..!!


 

اونی که رفتــــ  اگه برگرده از دوســــت داشتن نیســـت، واسه اینه که بهـــــترشو پیدا نــــکرده!!!!


بگذار هرچهــــ از دست میـــــــرود بــــــــرود، چیزی را میــــــ خـواهم که

 الـــوده بهـــ   التــــماســـــ نـــــباشد...

حتـی اگر انــــــ چیــز زنــــــدگـــــیـــــــــ باشد..!!

+ تاريخ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391ساعت 15:12 نويسنده Mahsa |

در عجــبـم از  سيـــــــب  خوردنـمان

که از  آن فقــط   چــــوبـشـــــ  ميمانـد

مگـــــــر

اين هـمه چوبـیـــــــ  که خورديم

از يه سـيــــــب شروع نـشـد  ؟؟

+ تاريخ پنجشنبه هجدهم خرداد 1391ساعت 14:28 نويسنده Mahsa |

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! 

گاهے دِلِمـ دو کَلَمه حــــــــرف مِهرَبآنآنه مـــــــــےخواهَد...!

نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شِکل ِ بے تو مے میرمـــ...!

سآده شآید ، مثـــــــل دِلتَنـــــگ نَبآش... فردا روز دیگر ے ست !

+ تاريخ جمعه دوازدهم خرداد 1391ساعت 22:53 نويسنده Mahsa |

 

احـــــــــــــتــیــاطــ کنیــــد

.

.

.

خاکــی بودنـــ , آســـــفالت شدنــــ را در پیــــــــ  دارد !!

+ تاريخ دوشنبه هشتم خرداد 1391ساعت 11:38 نويسنده Mahsa |

 

اشــــتبــاه از منـــــــ بـود
پـر رنـــگ نوشـــته بودمـت
به ســـــــــختــی پــــــاک می شـــوی
ولـــــی پاکت میکنـــــــــــم !!!

 


آدم هـــــــا...

فـرامـوش نـــمی‌کــــنند !! فــــــــقط ... دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت می‌شـوند ... هـمین... !


رفتار عاشقانه ی زن را بايــد از دلتنگـيش فهميد
از شـــوق و بی تابيـش برای ديدار
از حس کودکانه اش برای آغــــــــوش
از خجالتش براي بوسـه گرفتن
زن بـی دليل بهانه نميگيرد
شايد بهانه ی نداشتن دستانِ گرمـی را دارد
که دستانش را بگيرد.....!

 

+ تاريخ جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:6 نويسنده Mahsa |

قدیما... تا کسی مجبــــور نبود، دروغــ نمیـ گــفـتـ ...

الان تا کسی مجبور نباشه، راستــ نمیــ گه... !

+ تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 16:55 نويسنده Mahsa |

 

زن جنس عجیبى است!
چشمهایش را كه میبندى،
دید دلش بیشتر!
دلش را كه میشكنی ، باران لطافت از چشمانش سرازیر!
انگار درست شده تا روى عشق راکم کند

 


 

شخصيت منو با برخوردم اشتباه نگير.
شخصيت من چيزيه که من هستم ،
اما برخورد من بستگي داره به اينکه " تو " کي باشي

 

+ تاريخ شنبه سی ام اردیبهشت 1391ساعت 18:56 نويسنده Mahsa |

اینـــــــ بار تــــو بگو که "دوســـتت دارم"  نترســـــــــ .....

منـــــــ  اسمان را گرفتــــه ام که به زمیـــــــن نیایـــد!!!


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم ....
نه برای اينکه آنهايی که رفتند را باز گردانم ؛
برای اينکه نگذارم بيايند !!!


رهایم کردی چون
بِـرهنگــی ام را نَدیدی
بــوسـهِ هــایـت لبانم را حس نکرد
و طَعـــــمِ گــس گُنـــاه را با من نچشیدی
رهــــــایـــم کـــــردی
چـــون پاک عِشـــــق وَرزیـــدم


+ تاريخ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:41 نويسنده Mahsa |

خســـــــــــــته ام!!

نه اینکه کوه کنده باشم!

دل کنــــــــده ام!

دل.....

ســــخت ترین کار دنیــــــا...!!

 


گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید
فریادشان بزنی اما سکوت می کنی
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات
گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری
... ... انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که
گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای
گوشه ترین گوشه ای...!
که می شناسی بنشینی و"فقط"
نگاه کنی
گاهی چقدر دلت برای یک خیال
راحت تنگ می شود......

+ تاريخ پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 14:58 نويسنده Mahsa |

تــــلخ ترین قسمت زندگـــی اونجاست


که آدم به خودش میگه


چی فکــر میکردم و چی شـــــــــد !!!


 

ـه اشـتـبـاه بـُزرگــےسـت . .

تـلـخ کـردنِ زنـدگـیـمـان . . .

بـرای ِ کـســےکـه در دورـےمـا . . .

شـیـریـن تـریـن لـحـظـات ِ زنـدگـیـش را سـپـرـےمــےکـنـد . . .


+ تاريخ سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391ساعت 15:26 نويسنده Mahsa |

اجـــــــازه خدا؟؟؟

می شه من ورقمو بدم؟

می دونم وقت امتحــــــــــان تموم نشده....

ولی من دیگه خسـته شدم...

کم اوردم..!!!

 


 

بغض گران است و سنگین

چیزهای سنگین را تکی بلند نمی کنند

تنها به دوش نکش

نزدیکتر بیا

من هستم...!

 


این بار اگر زن ِ زیبایی دیدید

هوس را زنده به گور کنید !

و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی ...

زیر باران اگر دختری را سوار کردید

به جای شماره ، به او امنیتــــــ بدهید !

او را به مقصد ِ مورد نظرش برسانید ...

نه به مقصد ِ مورد ِ نظرتان !

در تاکسی خود را به در بچسبانید ، نه به او !

بیائید فارغ از جنسیت

کمی مـَـرد باشید

+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391ساعت 15:42 نويسنده Mahsa |

دلگير نشو از آدما
نيش زدن طبيعتشونه
سالهاست که به هوای بارانی ميگویند:
خــــــراب

 

+ تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 18:23 نويسنده Mahsa |